شماره تماس

تلفن: 01735862414 _ 01735862461 // فاکس : 35862078 017 // شماره همراه: 09121274847

آدرس

کارخانه : استان گلستان، کیلومتر 60 جاده گرگان به گنبد، شهر خان ببین، شرکت رب دلند

ایمیل

golestanosareh@deland.ir